Life like a movie

Woke up to this prepared breakfast this morning. Venezuelan arepas made by Marcos's mother.
Det är så ofta jag känner att mitt liv är som en film. Hur jag och Marcos träffades på julafton i Californien, hur vi levde isär i över ett år, hur vi båda lämnade allt för att bo tillsammans, att vi bor i Miami Beach och jobbar på samma jobb, hur vi kämpar för att bygga ett liv och en framtid tillsammans.
Just nu ser mitt liv ut som en amerikansk lite halv-kass film om ett par med olika kulturell bakgrund och det framhävs mer och mer när svärföräldrarna kommer in i bilden. En komedi, med lite sån där åh-nej-vad-jobbigt-jag-vill-inte-titta ångest, men också full med villkorslös kärlek.
Jag tror inte att någon som inte har varit i ett multi-kulti förhållande förstår hur svårt det kan vara, eller inser hur enkelt det är att vara med en partner från samma land. Familjerna talar samma språk, man har samma traditioner, samma religion etc. Det finns många fördelar med att dela sitt liv med någon av samma sorts bakgrund. Men, jag vill inte leva ett sådant liv. Jag väljer tusen gånger hellre ett liv med motgångar, med utrymme för utveckling, att kunna växa tillsammans med sin partner och stärka sin relation genom att överkomma svåra tider tillsammans. En enkel vardag utan motgångar skapar bekvämlighet, och jag tror att det i slutändan leder till missnöje. 
Jag är så otroligt tacksam över att ha svärföräldrar som inte förstår mig vad jag än säger och på vilket språk jag än talar, för det får oss att kämpa ännu hårdare för att komma varandra nära. Och jag är så otroligt tacksam för att jag har alla verktyg för att lära mig och ta del av en annan kultur, ett annat språk och ett annat slags liv än mitt eget. 
Jag ser en lyckligt slut i den filmen jag lever i, och det gör mig otroligt tacksam och stolt.
 
There are so many times when I feel like my life is like a movie. How me and Marcos met a christmas in California, how we lived apart from each other for over a year, how we both left everything to live together, that we're living in Miami Beach and are working at the same place, how we are fighting to build a life and a future together.
Right now my life is like a mediocre american movie about a couple with different cultural backgrounds which emphasizes when the parents-in-law becomes a part of the picture. A comedy, with that oh-no-I-don't-want-look kind of anxiety, but also full of unconditional love. 
I don't think anyone who hasn't been in a multi-culti relationship would understand how hard it can be, or realizes how easy it is to be with someone from the same country. The families speak the same language, you have the same traditions, the same religion etc. There are plenty of benefits with sharing your life with someone from the same cultural background. But, I don't want to live that kind of life. I would a thousand times rather choose a life with plenty of obstacles, with space enough to develop, to grow together with your partner and to strengthen your realtionship by overcoming tough times together.  A simple life without any obstacles creates comfortability, and I thinks that is the main cause of disappointment and dissatisfaction.
I am so truly thankful for having in-laws who doesn't understand what I am saying in any language, because that just makes us try even harder to get to know each other and become close. And I am so thankful for having all the tools to learn and be a part of another culture, another language and another kind of life than my own. 
I can see that the movie I am living in has a happy ending, and that makes me incredibly thankful and proud.

How to stay motivated throughout the day

1. Eat a healthy breakfast. High protein, low sugar. You're probably tired of hearing about the importance of eating breakfast, but it is sooo true. To start your day with a healthy meal that includes good carbs, proteins and vitamins helps you to stay energized the whole day. You'll feel motivated to start your day and complete your tasks. 
My personal favorite energetic breakfast is a breakfast bowl of either a thick protein-smoothie covered with fruits, nuts and berries, or a bowl of chiapudding with fruits, nuts and granola.
 
2. Rewrite your goals every day. Repetition is key, and frequently writing your goals down on a piece of paper will help you to manifest these goals in your mind and eventually your body and all your being will subconsoiusly start working towards those goals. Also, writing down your dream goals and being able to see it in front of you creates a motivation and a willpower to take on any tasks and overcome any obstacles.
 
3. Plan every day in advance. Make a simple to do list and start with the one thing on the list that seems most important to you, then go on with the next. This helps you go through all your tasks and prevents you from getting stuck between one task and another. You simply just keep going on until the list is done. I am a person who loves planning things, and there are a lot of applications and tips and tricks that makes planning more efficient. One app that I have tried and find helpful is "todoist". 
 
4. Listen to positive audio-programs throughout the day, like inspirational podcasts or youtube videos about how to improve yourself. You'll not only learn new things, it'll also help you to keep a positive mind throughout the day and prevent you from getting dismotivated or discouraged. Instead of listening to music on the bus, or radio in the car, turn on a podcast or other audio-programme that inspires you. Personally I like watching youtoube videos and ted talks when I do cardio at the gym or whenever I need some fast motivation. Two men to follow on youtube is Brian Tracy and Bob Proctor, they're both very experienced and educated. But whatever you find motivating and that fits you and your daily routines is perfect.

Why we stress and why we shouldn't

Jag studerar mina gymnasierkurser i block, och häromdagen avslutade jag min kurs i psykologi och jag har inte kunnat sluta tänka på något jag lärde mig som verkligen fascinerade mig, nämligen ämnet stress.
Visste ni att stress egentligen är en helt onödig reaktion vi människor har. Det användes på stenåldern som en överlevnadsinstikt vid faror, för att till exempel kunna fly från fienden. Då var stressen endast nödvändig vid kortvariga pressade situationer, men vad som är så intressant är att trots att vi inte längre blir jagade av rovdjur så har stressreaktionen levt kvar och dessutom blivit ännu värre. Det finns så otroligt mycket idag som framkallar stress, man ska prestera bra på jobbet, vara en bra vän, tillgänglig familjemedlem, aktiv på sociala medier, man ska se bra ut, etc etc. Alla krav både utifrån och innifrån är tillräckliga för att inte bara skapa en stressreaktion, utan en långvarig sådan. Människor idag är ständigt stressade, folk går in i väggen, många blir deprimerade och till och med allvarligt sjuka på grund av att immunförsvaret försämras. Men något jag har lärt mig är att allting handlar om hur vi hanterar stressfaktorerna runt omkring oss. En människa som tolkar allt som problem och till exempel blir uppjagad över minsta lilla sak som att det regnar, eller att bussen är två minuter sen, löper större risk att lida av konstant stress. Men en människa som fokuserar på möjligheter och istället ser problem som utmaningar har större chans att bli helt fri från stress.
Det är så otroligt viktigt att ha en positiv inställning till livet. Man kan vara irriterad och negativ då och då och det är helt okej, vi är ju trots allt människor, men att ständigt överreagera och stressa upp sig över allt som kommer i ens väg är varken bra för en själv eller någon annan. 
Jag vill uppmana er att nästa gång ni känner att fan, jag har alldeles för mycket att göra, eller jag inte har tillräckligt med tid, eller när ni känner att kraven på er är alldeles för många, då ska ni luta er tillbaka och peppa er själva. Fråga er själva: Okej, var är jag i mitt liv just nu? Vad har jag åstadkommit? Varför ser jag den här utmaningen som ett problem? Vem annan än jag själv är det som säger att jag inte kan klara av detta?
Att kunna slappna av i stunden och meditera kring dessa frågor är avgörande för hur man kan ta sig vidare i livet, utan stress eller press utifrån. Det är löljigt att underskatta sig själv, man kan alltid bättre än vad man tror. Och det är verkligen inte värt att leva i ständig stress och ångest bara för att man tolkar saker och ting negativt. Tänk på det!<3